کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری البرز میباشد
 
   استفاده از داشبورد مدیریتی به عنوان ابزاری کاربردی در مدیریت ضروری است
   ارائه تسهیلات ویژه برای ایجاد بسترهای اشتغال در کشور
   حضور ۲۵ هیئت خارجی در البرز/ افزایش ۱۰۵ درصدی صادرات/ پرداخت ۷۲۱ میلیا ...
   مشکلات ۵ واحد صنعتی استان البرز بررسی شد


        
   کل : ۲۱  نمایش ۱ الی ۷   ۱ ۲ ۳